skrolujte

František Kocourek

Baťův
pedikér

Výstava materiálů z pozůstalosti prvního baťovského pedikéra

„Ve své snaze po dokonalé službě svým zákazníkům a celé veřejnosti, zařídili jsme v Baťově nemocnici oddělení pro zdravotní a vědecké pěstění nohou...”

T. Baťa, 1929

1928

Vznik pedikúry Baťa

10. července 1928 dochází z šéfova příkazu k zahájení služby „Péče o nohu“ ve Zlíně, načež se pedikúra rychle rozšířila i do ostatních prodejen.

Věnujme nohám péči. Dosavadní zkušenosti nás poučily, že nevěnuje se v řadách obecenstva náležitá pozornost péči o nohy. Moderní doba vyžaduje jako samozřejmost nejběžnějšího hygienického ošetřování nohou. Tisíce lidí trpí zbytečně proto, že se ostýchají poraditi se s odborníky toho druhu, jakých je v kulturních zemích dostatek. Také my v rámci služby veřejnosti vzali jsme si za úkol poskytnouti našim spolupracovníkům a celé veřejnosti možnost porady a pomoci v nejběžnějších problémech hygieny nohou.

více

PRVNÍ PEDIKÉR

František Kocourek

V roce 1928 František Kocourek nastoupil k firmě Baťa. Tomáš Baťa jej pověřil vybudováním pedikérské služby a jmenoval ho instruktorem pedikúry.

František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem a jeho zákazníky se během let staly i mnohé známé osobnosti. Jako instruktor pedikúry připravoval v kurzech budoucí pedikéry pro tuzemsko i zahraniční pobočky, psal příručky pro pedikéry a podnikal služební cesty do zahraničí. Působil v Jugoslávii, čtyři měsíce strávil ve francouzském Hellocourtu. Během války byl poslán na praxi na berlínskou kliniku, kde se setkal mj. s Reinhardem Heydrichem, Josefem Goebbelsem či Evou Braunovou.

více

FRANTIŠEK KOCOUREK

Slavní zákazníci Baťova pedikéra

Lída Baarová, Nataša Gollová, Hana Vítová, Adina Mandlová, Ladislav Boháč...

více

PEDIKÚRA BAŤA

Pedikérská kabina

Péči o nohy rozšířil v Československu hlavně Tomáš Baťa zřízením pedikérských kabin při velkých obchodních domech s obuví.

více

Začínáme velkou práci ve prospěch našich zákazníků, největší svého druhu, jaká kdy byla v dějinách obuvnictví a v dějinách lidstva podniknuta.

J. A. Baťa, 1933

PEDIKÚRA BAŤA

Vzdělávání pedikérů

Zavedením odborných kurzů pod lékařským dohledem se péče o nohu postupně profilovala jako součást zdravotnické prevence.

Pedikér – ošetřovatel zdravé, unavené a vadné nohy, může svoji službu zákazníkovi poskytovati jen tehdy, je-li skutečně odborně vyškolen. Lidská noha je ústrojí nejen přírodou důmyslně vybavené, nýbrž je i neoddělitelnou součástí lidského těla. Krev nohy probíhá lidským srdcem, nervy nohy souvisejí s míchou a mozkem. Proto považujeme úkol pedikéra za nejvýše odpovědný a vážný. Hraničí přímo s úkoly lékaře. Porozuměti lidské noze, pochopiti její potřeby, vyžaduje vážného úsilí a velké píle.

Primář MUDr. B. Albert

více

PEDIKÚRA BAŤA

Z dopisů spokojených zákazníků

„Nejen já a můj muž, ale i celé příbuzenstvo, jsme velmi spokojeni s Vaší péčí, již věnujete svým zákazníkům. Z dlouholetého pobytu v Paříži mám velmi mnoho známých Francouzů, kteří zařadili při pobytu v Čechách návštěvu Vašich pedikur brzy do svého programu a byli jimi nadšeni.“

„Jsem Vaším ošetřováním nohou téměř zbavena bolestivých velkých kuřích ok. Neobtěžuje mne silná, tvrdá kůže na chodidlech a silně zarostlé nehty na palcích u nohou, které následkem mé churavosti nebylo možno léčiti. Jsem velmi spokojena a všechny známé jsem Vám již doporučila.“

„Jsem velmi spokojena, jak s pedikúrou, tak i s masážemi, kterých téměř vždy při pedikuře používám. Měla jsem vykloubenou nohu a pozoruji, že masáže dělají mi velmi dobře. Pozoruji, že ani diatermie, jichž jsem musela vzíti 15, neměly ten účinek jako masáže prováděné Vašimi pedikérkami.“

„Po ošetření nohou ve Vašem závodě pociťuji veliké osvěžení. Nohy cítím značně posíleny a chůze stává se velice příjemnou a lehkou. Již při ošetření samém pociťuji velmi příjemné osvěžení. Předsevzal jsem si, že každému doporučím Vaši pedikuru, kdo trpí potížemi nohou.“