skrolujte

SLUŽBA VEŘEJNOSTI

Pedikúra Baťa

Moderní doba vyžaduje jako samozřejmost nejběžnější hygienické ošetřování nohou.

HISTORIE

Vznik pedikúry

Se stoupajícím rozvojem znalostí lidského těla a léčebných zákroků, s rozvojem lékařské vědy se zlepšuje i péče o jednotlivé části lidského těla.

Koncem 19. století jsou již živnosti v péči o nohu ve větších městech a jsou provozovány při živnostech holičských a vlásenkářských a začínají se objevovat i samostatné živnosti. Celosvětový rozvoj a důraz na péči o nohu je spojován s dr. Schollem, který zřídil filiálky po celém světě, odborně pracovníky provozující tuto živnost nejen školil, ale také vylepšil hygienické podmínky poskytované péče na základě nových poznatků lékařských.

U nás se jako první zasadil o vznik oboru Tomáš Baťa v roce 1929, kdy využil poznatky z činnosti dr. Scholleho

VZNIK

Pedikúra Baťa

10. července 1928 dochází z šéfova příkazu k zahájení služby „Péče o nohu“ ve Zlíně, načež se pedikúra rychle rozšířila i do ostatních prodejen.

Pedikura čili péče o nohu je zdravotní ošetřování a pěstění kůže a nehtů na nohou, při čemž předepsanými nástroji odstraňujeme bezbolestně a nekrvavě abnormální ztluštěniny rohové vrstvy pokožky, dbajíce přitom všech předpisů antisepse, určených k ochraně zdraví ošetřovaných osob i pedikérek. Péče o nohy návštěvníků našich prodejen v pedikúrách je prováděna proto, aby se nakupujícím dostalo poučení o různých vadách nohou a o vlivu obuvi na tvar i činnost nohou.

Dostanou radu, jakou obuv pro své nohy potřebují, a jsou poučováni o hygieně nohou, kterým se podle nejnovějších vymožeností vědy a techniky dostane všemožné péče, aby se činnost nohou zlepšovala a tím činila pracující svěžími a výkonnými v jejich zaměstnání.

Zařizujeme ve svých prodejnách oddělení pro pedikúru, tj. odborné ošetřování nohou. Tím chceme umožniti všem, kdož trpí různými obtížemi nohou, aby jich byli zbaveni trvale, a kde to není možné, aby se jim dostalo řádného poučení. Ohromný počet lidí je trápen bolestmi působením kuřích ok, mozolů, zarůstajících nehtů, hodně lidí trpí velkým pocením nohou, jež působí nejen osobní nesnáze, ale přivádí je do rozpaků i ve společnosti.

 

A toho všeho chcem Vás zbaviti! Chceme Vám pomoci! Diskretně, svědomitě a odborně! Obraťte se s důvěrou na nás.

Sdělení, 1. 9. 1928

Život je pohyb. Pohyb uskutečňují Vaše nohy. Jsou Vašimi věrnými služebníky. Proto si jich važte a dobře s nimi zacházejte.

Pedikúra Baťa

1.

Očistné a osvěžující koupele nohou v horké vodě (nad 35° C), spojené s umytím dolních končetin až po kolena mýdlem, jako samozřejmý požadavek

2.

Odstranění všech abnormálních ztluštěnin rohové vrstvy pokožky (otlačky, mozoly, kuří oka)

3.

Ošetření nehtů, doplněného případně lakováním

4.

Ozařování nohou před masáží

5.

Masáže nohou a účelné gymnastiky

6.

Doporučení správné obuvi, orthopedických potřeb a kosmetických přípravků pro hygienické pěstění nohou.

PEDIKÚRA BAŤA

Pedikérská kabina

Péči o nohy rozšířil v Československu hlavně Tomáš Baťa zřízením pedikérských kabin při velkých obchodních domech s obuví.

V kabině musí být udržována největší čistota. Nesmí v ní být prach, smetí nebo odpadky, které jsou živnou půdou pro bakterie, jež ohrožují zdraví návštěvníků i pedikérů a bezpečnost pedikérských výkonů. Nádoby na odpadky musejí být denně vyprazdňovány a odpadky spáleny. Mouchy a jiný hmyz v pedikuře jsou svědectvím, že jsou tam uchovávány odpadky. To odradí návštěvníky pedikury.

V kabině nemají být uchovávány předměty, které tam nepatří (nakoupené potraviny, přesnídávky pedikérů, různé svršky, na nichž se usazuje prach, a dokonce ne květináče pro možnost přenosu tetanové nákazy z hlíny). Závěsy mají být vždy čisté, kovové součástky vyleštěné a nezaprášené. Vzduch má být čerstvý náležitým větráním a přiměřené teploty (18 – 20° C). V zimě budiž postaráno o dostatečný zdroj tepla. Vanička musí být vždy čistá, po každém zákazníkovi dobře umyta mýdlem a kartáčem, horkou vodou vypláchnuta a případně ještě desinfikována odoformem.

U stolku je podstavec pro ošetřovanou nohu a za ním otáčivé sedátko pro pedikérku. Mezi křeslem a sedátkem může být kobereček nebo nízká stolička, na kterou návštěvník postaví ošetřenou nohu. Po levé straně u vchodu do kabiny je stojanový věšák. Kabina je zastřena bílými závěsy, upevněnými na tyčové konstrukci. Pro odpadky je v kabině kbelík k otvírání šlápnutím; v kabinách mají k témuž účelu, pokud je v nich patentní krytý stolek, výsuvný truhlík pro špinavé ubrousky a vyjmutelnou přihrádku pro odpadky.

Zarámované předměty a pedikérský diplom jsou v kabině zavěšeny na vhodném místě. Ramínko s časopisem může být zavěšeno na věšák nebo na boční tyč kabiny. Pokud je před několika kabinami čekárna, jsou časopisy (denně čerstvé) na stole.

PEDIKÉŘI

Ruce pedikérů

Je naprosto nutné, aby pedikéři měli ruce vždy čisté, bez prstenů a jiných ozdob, nehty krátce ostříhané.

Dlouhé nehty jsou nehygienické, drží se pod nimi špína a v ní bakterie. Dlouhé nehty jsou u pedikérů a pedikérek nepřípustné. Před výkonem si musí pedikér řádně umýt ruce v tekoucí vodě mýdlem a kartáčkem. Rovněž po ošetření si ruce důkladně umyje, aby nepřenesl nějakou nákazu na dalšího zákazníka a na sebe. Zejména je to důležité při masáži. Dostane-li zákazník nebo pedikér kožní vyrážku, je to obyčejně proto, že návštěvníkovi nebyly důkladně umyty nohy a pedikér si z pohodlnosti ruce nemyje, nýbrž je pouze otře ručníkem, což není totéž. Nádobka s krémem budiž uzavírána, aby se do ní neprášilo.

Kvalitní a dobře udržované nástroje umožňují dobrou a nebolestivou práci.

PEDIKÚRA BAŤA

Vzdělávání pedikérů

Zavedením odborných kurzů pod lékařským dohledem se péče o nohu postupně profilovala jako součást zdravotnické prevence.

Pedikér – ošetřovatel zdravé, unavené a vadné nohy, může svoji službu zákazníkovi poskytovati jen tehdy, je-li skutečně odborně vyškolen. Lidská noha je ústrojí nejen přírodou důmyslně vybavené, nýbrž je i neoddělitelnou součástí lidského těla. Krev nohy probíhá lidským srdcem, nervy nohy souvisejí s míchou a mozkem. Proto považujeme úkol pedikéra za nejvýše odpovědný a vážný. Hraničí přímo s úkoly lékaře. Porozuměti lidské noze, pochopiti její potřeby, vyžaduje vážného úsilí a velké píle.

Primář MUDr. B. Albert, ředitel Baťovy nemocnice, 1933