Baťův pedikér

O výstavě

„Kvalita obuvi nedokáže zcela nahradit to, co člověk zanedbává,“ to jsou slova Tomáše Bati, kterými jasně vyjádřil svůj názor na důležitost péče o nohy v životě každého člověka.

Pedikúra se během několika málo měsíců po svém zavedení stala nedílnou součástí služby zákazníkovi, kterou firma Baťa na svých prodejnách nabízela.

Pedikúra nebyla vnímána jen jako součást péče o zdraví, ale také jako určitý symbol moderního životního stylu a pokrokovosti. Firma Baťa velmi efektivně zvládala komunikaci se zákazníky. Byla schopna přiblížit tyto služby i venkovskému kupujícímu, který po moderním životním stylu netoužil, ale dokázal pochopit užitečnost této procedury pro svůj každodenní život i práci na statku.

Pedikúra neslibovala zákazníkovi jen lepší zdravotní stav jeho chodidel, ale také relaxaci a lepší službu od obuvi samotné.

Kromě odborného ošetření nabízela firma Baťa také řadu výrobků, které pomáhaly zákazníkovi s každodenní péčí o nohy. Pravidelná domácí starost o chodidla byla považována za stejnou samozřejmost jako čištění chrupu, či koupel. K těmto účelům nabízela firma Baťa celé sady kosmetiky a pomůcek; z kosmetických výrobků se jednalo o krémy, pudry, vonné vosky a osvěžující kolínské, pomůcky pro domácí péči zahrnovaly masážní rukavice a gumové masážní kartáčky. Doporučovalo se, aby různé úkony vyžadující ostré nástroje, zákazník absolvoval u pedikéra a vyvaroval se tak riziku poranění.

Vznik pedikérského oddělení měl stejný průběh jako většina oborů a odvětví firmy. Tomáš Baťa si byl vědom toho, že kvalita obuvi je jen jeden z elementů ovlivňujících zdravá chodidla a pokud se lidé nenaučí o své nohy pečovat, sebelepší obuv nebude pro pohodlnou chůzi stačit.

Pro počátek existence tohoto oddělení je typická také jiná vlastnost Tomáše Bati – hledat uplatnění pro schopné lidi. Když se tedy v roce 1928 potkal s MUC. Františkem Kocourkem, měl údajně prohlásit: „No, co s Vámi, když jste poloviční doktor, to byste u nás mohl otevřít oddělení péče o nohy.“ Zda se tento příběh opravdu udál či se jen traduje v rodině Františka Kocourka, se nejspíš už nikdy nedozvíme.

Není tomu tak dávno, co se na Nadaci Tomáše Bati obrátil pravnuk MUC. Františka Kocourka Jakub Neradílek. Po svém pradědečkovi objevil dokonalou sbírku mapující jeho profesní život ve firmě Baťa, i přehled vývoje pedikúry a vzdělávacích pedikérských kurzů.

Zachovaly se takové rarity jakými jsou podpisové karty proslulých prvorepublikových celebrit, které si MUC. Kocourkem nechaly ošetřit chodidla. Najdeme mezi nimi podpisy Oldřicha Nového, Ladislava Boháče, Nataši Golové, Adiny Mandlové i Lídy Baarové. Nejednou ošetřil chodidla i samotnému Tomáši Baťovi.

Kromě podrobné digitalizace archivu MUC. Františka Kocourka jsme se také rozhodli připravit výstavu, která by tento ojedinělý příběh, propojující osobní život jednotlivce s rozvojem samostatného oddělení firmy Baťa, představila.

Výstava Pedikérem u Baťů vznikla ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy a městem Zlín.

Celkem se jedná o 16 výstavních panelů, které informují o vzniku pedikúry v Československu a rozvoji tohoto oboru přímo ve firmě Baťa. Návštěvníci se seznámí s jednotlivými úkony, které správně provedené odborné ošetření nohou obnáší. A v nepolední řadě budou mít možnost vnímat fascinující příběh MUC. Františka Kocourka.

Vzhledem k tomu, že pandemická opatření nedovolila mnohým návštěvníkům prohlédnout si výstavu osobně, rozhodli jsme se ji přenést do on-line prostředí.

Přejeme vám příjemný zážitek.

Za celý realizační tým

Gabriela Končitíková

 

Autoři: Gabriela Končitíková, Hana Kuslová

Instituce: Nadace Tomáše Bati, Muzeum jihovýchodní Moravy

Partneři: Město Zlín

Grafické zpracování výstavy: Andrea Kočicová

Grafické zpracování webu: Vladimír Parizek

Překlad: Kateřina Novotná, Rosemarie Bata Blyth

 

Poděkování patří rodině MUC. Františka Kocourka a zejména jeho pravnukovi Jakubovi Neradílkovi.